JoicoBain de terreSenscienceJansseni.Color

ICE Hair

Kreirajte bez ograničenja, bez barijera!

Dovedite frizuru do ruba...i dalje... s "I-C-E Hair". Vi odlučujete o boliku, teksturi i frizuri vaše kose.